سفارش تبلیغ

پایه عکاسی مونوپاد
صبا
دانشمند از دانش سیر نمی شود، تا سرانجام به بهشت درآید . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]